Kluczowe aspekty europejskiej polityki w zakresie lotnictwa

Home  /  informacja  /  Kluczowe aspekty europejskiej polityki w zakresie lotnictwa

Kluczowe aspekty europejskiej polityki w zakresie lotnictwa

Marzec 19, 2017Możliwość komentowania Kluczowe aspekty europejskiej polityki w zakresie lotnictwa została wyłączona

Transport lotniczy praktycznie od momentu powstania miał charakter międzynarodowy. Od samego początku pojawiał się problem związany z lotami międzynarodowymi, gdyż wymagają one przekraczania granic. Do wpuszczania obcych samolotów na teren danego państwa potrzebne są odpowiednie przepisy i zaufanie, że druga strona będzie ich przestrzegać. To doprowadziło do podpisywania bilateralnych umów pomiędzy poszczególnymi państwami. Przez lata udało się wypracować porozumienia dotyczące przekraczania granic przez samoloty cywilne. Światowy system lotniczy nie został jednak w pełni ujednolicony. Z tego powodu Unia Europejska dąży do stworzenia wspólnej europejskiej polityki w zakresie lotnictwa, której celem jest pełna integracja i upłynnienie ruchu powietrznego.

Jednym z kluczowych aspektów europejskiej polityki dot. żeglugi powietrznej jest przepustowość. Z roku na rok liczba pasażerów linii lotniczych na całym świecie rośnie. To sprawia, że powstaje coraz więcej portów lotniczych, które muszą sobie poradzić z przyjęciem ogromnej rzeszy ludzi korzystających z rozrastającej się siatki połączeń. Większa liczba lotów jest jednak problematyczna dla centrów kontroli lotów, które gimnastykują się, by na lotnisku mogło wylądować jak najwięcej samolotów. Wprowadzone przez UE zmiany z pewnością pomogły zwiększyć przepustowość, ale potrzebne są kolejne usprawnienia w tej kwestii.

Kolejnym ważnym aspektem całego lotnictwa jest bezpieczeństwo. Podróże lotnicze w Unii Europejskiej należą do najbezpieczniejszych na świecie. Nie wszędzie jednak żegluga powietrzna stoi na tak wysokim poziomie. Choć sytuacja na całym świecie się poprawia, to nadal w niektórych krajach personel nie jest odpowiednio wykwalifikowany, a używany sprzęt najlepsze lata ma już za sobą. Wspólna polityka w tym zakresie jest istotna, gdyż bezpieczeństwo ludzi zawsze powinno znajdować się na pierwszym miejscu.

Na terenie Unii Europejskiej zbudowano na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat wiele lotnisk, z których część nie przetrwała do dziś. Część lotnisk zaś powstała wyłącznie ze względu na dotacje z UE. Choć cel tych dopłat – zwiększenie dostępności lotnisk dla mieszkańców mniejszych miast – był szczytny, to w Europie pojawiło się kilka nierentownych portów lotniczych. Ich łączenie może być dla nich ostatnią szansą, zwłaszcza że mogą służyć jako lotniska zapasowe.

Aby rozwiązać powyższe problemy, w Europie zaczęto tworzyć odpowiednie organy. W 1960 roku powstała Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL). Jest ona pierwszą organizacją europejską mającą na celu usprawnienie żeglugi powietrznej. We współpracy z nią Komisja Europejska w 2000 roku wyszła z inicjatywą o nazwie „Single European Sky” (Jednolita Europejska Przestrzeń Powietrzna), która ma za zadanie zwiększyć przepustowość i bezpieczeństwo, zatrzeć różnice w kontroli ruchu lotniczego oraz usprawnić wdrażanie nowych technologii. Jednym z kluczowych procesów jest wprowadzenie funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej.

Unia Europejska w 2003 roku powołała do życia Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). Ta mająca swą siedzibę w Kolonii agencja dąży do integracji i unifikacji systemu lotniczego wewnątrz UE. Do jej zadań zalicza się m.in. analiza bezpieczeństwa, wprowadzanie i monitorowanie zasad bezpieczeństwa, ułatwienie przepływu osób oraz informacji, propagowanie rentowności i certyfikacja produktów lotniczych. Cele te są zbieżne z inicjatywą „Single European Sky” i bardzo dobrze wpisują się w europejską politykę w zakresie lotnictwa. Unia Europejska na tym jednak nie poprzestaje,  gdyż w planach pojawiają się kolejne inicjatywy, które pozwolą lotniskom zagwarantować wysoką jakość obsługi pasażerom.

Comments are closed.