Kluczowe aspekty europejskiej polityki w zakresie lotnictwa

Marzec 19, 2017Możliwość komentowania Kluczowe aspekty europejskiej polityki w zakresie lotnictwa została wyłączona

Transport lotniczy praktycznie od momentu powstania miał charakter międzynarodowy. Od samego początku pojawiał się problem związany z lotami międzynarodowymi, gdyż wymagają one przekraczania granic. Do wpuszczania obcych samolotów na teren danego państwa potrzebne są odpowiednie przepisy i zaufanie, że druga strona będzie ich przestrzegać. To doprowadziło do podpisywania bilateralnych umów pomiędzy poszczególnymi państwami. Przez lata udało się wypracować porozumienia dotyczące przekraczania granic przez samoloty cywilne. Światowy system lotniczy nie został jednak w pełni ujednolicony. Z tego powodu Unia Europejska dąży do stworzenia wspólnej europejskiej polityki w zakresie lotnictwa, której celem jest pełna integracja i upłynnienie ruchu powietrznego.

Jednym z kluczowych aspektów europejskiej polityki dot. żeglugi powietrznej jest przepustowość. Z roku na rok liczba pasażerów linii lotniczych na całym świecie rośnie. To sprawia, że powstaje coraz więcej portów lotniczych, które muszą sobie poradzić z przyjęciem ogromnej rzeszy ludzi korzystających z rozrastającej się siatki połączeń. Większa liczba lotów jest jednak problematyczna dla centrów kontroli lotów, które gimnastykują się, by na lotnisku mogło wylądować jak najwięcej samolotów. Wprowadzone przez UE zmiany z pewnością pomogły zwiększyć przepustowość, ale potrzebne są kolejne usprawnienia w tej kwestii.

Kolejnym ważnym aspektem całego lotnictwa jest bezpieczeństwo. Podróże lotnicze w Unii Europejskiej należą do najbezpieczniejszych na świecie. Nie wszędzie jednak żegluga powietrzna stoi na tak wysokim poziomie. Choć sytuacja na całym świecie się poprawia, to nadal w niektórych krajach personel nie jest odpowiednio wykwalifikowany, a używany sprzęt najlepsze lata ma już za sobą. Wspólna polityka w tym zakresie jest istotna, gdyż bezpieczeństwo ludzi zawsze powinno znajdować się na pierwszym miejscu.

Na terenie Unii Europejskiej zbudowano na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat wiele lotnisk, z których część nie przetrwała do dziś. Część lotnisk zaś powstała wyłącznie ze względu na dotacje z UE. Choć cel tych dopłat – zwiększenie dostępności lotnisk dla mieszkańców mniejszych miast – był szczytny, to w Europie pojawiło się kilka nierentownych portów lotniczych. Ich łączenie może być dla nich ostatnią szansą, zwłaszcza że mogą służyć jako lotniska zapasowe.

Aby rozwiązać powyższe problemy, w Europie zaczęto tworzyć odpowiednie organy. W 1960 roku powstała Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL). Jest ona pierwszą organizacją europejską mającą na celu usprawnienie żeglugi powietrznej. We współpracy z nią Komisja Europejska w 2000 roku wyszła z inicjatywą o nazwie „Single European Sky” (Jednolita Europejska Przestrzeń Powietrzna), która ma za zadanie zwiększyć przepustowość i bezpieczeństwo, zatrzeć różnice w kontroli ruchu lotniczego oraz usprawnić wdrażanie nowych technologii. Jednym z kluczowych procesów jest wprowadzenie funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej.

Unia Europejska w 2003 roku powołała do życia Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). Ta mająca swą siedzibę w Kolonii agencja dąży do integracji i unifikacji systemu lotniczego wewnątrz UE. Do jej zadań zalicza się m.in. analiza bezpieczeństwa, wprowadzanie i monitorowanie zasad bezpieczeństwa, ułatwienie przepływu osób oraz informacji, propagowanie rentowności i certyfikacja produktów lotniczych. Cele te są zbieżne z inicjatywą „Single European Sky” i bardzo dobrze wpisują się w europejską politykę w zakresie lotnictwa. Unia Europejska na tym jednak nie poprzestaje,  gdyż w planach pojawiają się kolejne inicjatywy, które pozwolą lotniskom zagwarantować wysoką jakość obsługi pasażerom.

Korzyści z wdrożenia strategii UE w zakresie lotnictwa

Marzec 12, 2017Możliwość komentowania Korzyści z wdrożenia strategii UE w zakresie lotnictwa została wyłączona

Unia Europejska od lat prowadzi spójną politykę w dziedzinie lotnictwa. Jej celem jest unifikacja systemu, poprawa bezpieczeństwa oraz zwiększenie przepustowości i rentowności. W tym celu powstała nawet EASA oraz inicjatywa „Single European Sky”.  Wprowadzanie w życie kolejnych pomysłów prowadzi do likwidacji istniejących barier, co doskonale wpisuje się w całą koncepcję Unii Europejskiej, która ma jednoczyć Europę. Odpowiednia strategia wspólnoty w tej kwestii jest bardzo potrzebna, gdyż zapewnia ona wszystkim wiele korzyści. Poniżej znajdują się główne zalety płynące z jej wdrożenia.

Zwiększenie bezpieczeństwa

Wspólna polityka w zakresie lotnictwa pozwala zwiększyć bezpieczeństwo pasażerów w wielu aspektach. Przede wszystkim władze mogą sprawniej walczyć z terroryzmem i wymieniać się informacjami. Szybka reakcja w przypadku zagrożenia jest niezbędna. Ponadto Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) certyfikuje produkty lotnicze, dzięki czemu pasażerowie w Europie nie muszą obawiać się o nieprawidłowości przy ich dopuszczaniu  do użytku.

Zwiększenie przepustowości

Zintegrowany system europejski zapewnia także większą przepustowość przestrzeni powietrznej. Bliska współpraca pozwala na szybszy przepływ informacji, co umożliwia lepsze rozplanowanie lotów. To pozwala na zmniejszenie opóźnień, co z kolei prowadzi do mniejszych strat i zwiększenia zadowolenia pasażerów. Warto przy tym dodać, że w ramach europejskiej polityki lotniczej powstały funkcjonalne bloki przestrzeni powietrznej, które pomagają w zmaksymalizowaniu pojemności i wydajności. Polska tworzy jeden blok z Litwą (FAB). Nie można także przeoczyć faktu, że lepsze wykorzystanie możliwości portów lotniczych zmniejsza zanieczyszczenie powietrza, które w ich okolicach jest nienajlepszej jakości.

Obniżenie kosztów

Strategia Unii Europejskiej prowadzi także do zmniejszenia kosztów żeglugi powietrznej. Część pracy związanej z obsługą lotów wykonywana jest w jednym miejscu. Dzięki temu każde lotnisko z osobna nie musi niepotrzebnie zatrudniać dodatkowego pracownika. Kolejne inicjatywy UE powinny prowadzić do większej centralizacji, co obniży koszty obsługi portów lotniczych. Większa przepustowość sprzyja także rozkwitowi lotnisk, które mogą wówczas przyjmować więcej lotów, a co za tym idzie, więcej zarabiać.

Ujednolicenie systemu

Wspólny europejski system lotniczy usprawnia pracę portów lotniczych. Obecne przepisy tworzą solidną podstawę pod kolejne rozporządzenia, które jeszcze bardziej usprawnią zarządzenie europejskim lotnictwem. Nie będzie to łatwe zadanie, gdyż nadmierna centralizacja z pewnością nie spodoba się eurosceptykom.

Bliższa współpraca

Stworzone przez UE agencje pozwalają na zbliżoną współpracę, dzięki czemu osoby zaangażowane w obsługę żeglugi powietrznej zwiększają swoje kwalifikacje. Każdy kraj członkowski może przedstawiać własne pomysły co do polityki powietrznej, dzięki czemu można liczyć na ciekawsze rozwiązania w przyszłości.

Strategia Unii Europejskiej w zakresie lotnictwa jest niewątpliwie korzystna. Jej głównym celem jest integracja wspólnego systemu oraz zmaksymalizowanie efektywności. Obniżenie kosztów obsługi portów lotniczych może być dla mniejszych lotnisk jedyną szansą na przetrwanie. Inne korzyści, jak choćby zwiększenie bezpieczeństwa i przepustowości sprawiają, że państwa członkowskie powinny dążyć do dalszej integracji w tym zakresie. Skorzystają na tym wszyscy, a w szczególności pasażerowie, którzy mogą spodziewać się lepszej obsługi.

Czy warto konsolidować porty lotnicze?

Marzec 6, 2017Możliwość komentowania Czy warto konsolidować porty lotnicze? została wyłączona

Liczba pasażerów lotów z roku na rok rośnie. To sprawia, że wzrasta nie tylko liczba wykonywanych połączeń, ale w dłuższej perspektywie także liczba lotnisk. Nawet w Polsce na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat powstało ich kilka. Obsługa portu lotniczego nie należy jednak do tanich. Rentowność takiego przedsięwzięcia jest często niska, a czasem wprost przynosi straty. Taka sytuacja zmusza do zastanowienia się nad sensem istnienia tych lotnisk. Jednym z najlepszych wyjść może okazać się połączenie portów lotniczych, czyli stworzenie wspólnego zarządu i kontroli ruchu lotniczego.

Wyższa rentowność

Największą zaletą łączenia portów lotniczych jest obniżenie kosztów obsługi portu lotniczego. Dzięki takiemu rozwiązaniu nawet lotniska notujące dotąd straty mogą zacząć przynosić zyski. Wyższa rentowność sprawia także, że spółka zarządzająca portem lotniczym może inwestować w infrastrukturę i zwiększać przepustowość, a wówczas pojawia się więcej przewoźników i kolejne połączenia.

Wyższa jakość obsługi

Integracja portów lotniczych pozwala na zwiększenie jakości obsługi pasażerów. Jednym z powodów jest wspomniana rentowność otwierająca możliwość inwestycji. Ponadto osoby korzystające z transportu lotniczego mogą w tym przypadku liczyć na mniejsze opóźnienia, gdyż zintegrowany system zwiększa wydajność.

Bezpieczeństwo

Dzięki połączeniu portów lotniczych zwiększa się bezpieczeństwo pasażerów. Dzieje się tak z dwóch powodów. Po pierwsze – poprawia się przepływ informacji, co pozwala na szybsze reagowanie w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia. Po drugie – większe przychody pozwalają na inwestycje w lepszy sprzęt i ochronę. Warto dodać, że Unia Europejska stara się ujednolicić system zarządzania portami lotniczymi na terenie państw członkowskich, na przykład tworząc organizacje takie jak EASA.

Zwolnienia pracowników

Połączenie lotnisk może pociągnąć za sobą zwolnienia pracowników. System zostanie ujednolicony, a to sprawia, że do wykonania tej samej pracy potrzeba mniejszej liczby osób. Zwolnienia są jednak korzystne z punktu widzenia rentowności, gdyż koszt obsługi lotniska spada.

Brak pełnej kontroli

Krytycy pomysłu mogą wytknąć fakt, że taka sytuacja może doprowadzić do utraty pełnego zwierzchnictwa nad własnym lotniskiem. Część zarządu będzie znajdowała się przecież w zupełnie innym miejscu. Ta kwestia może wzbudzić szczególne kontrowersje, gdy mowa o obiektach w różnych krajach. Władze portu nie muszą jednak tracić kontroli. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób zostanie przeprowadzona konsolidacja.

Monopol

Nadmierna integracja portów lotniczych może prowadzić do niebezpiecznej z punktu widzenia wolnego rynku sytuacji –monopolu. Jeśli jeden wspólny zarząd przejmie sporą część rynku, może dyktować ceny w negocjacjach z przewoźnikami i właścicielami wynajmowanych lokali. To z kolei nie jest korzystne dla pasażerów, którzy będą wówczas płacić więcej za tę samą usługę.

Czy warto łączyć porty lotnicze? Wydaje się, że tak. Wspólny zarząd i centrum kontroli lotów sprawiają, że przede wszystkim spadają koszty obsługi lotniska i wzrasta jego rentowność. To pozwala wierzyć, że obiekty te będą lepiej doinwestowane, dzięki czemu zwiększy się bezpieczeństwo oraz jakość obsługi pasażerów. Istnieją także wady takiej konsolidacji. Istnieje możliwość zwolnienia pracowników, a także stworzenia monopolu. Ponadto oddanie władzy nad portem lotniczym w obce ręce może nie spodobać się przeciwnikom globalizacji.